De shamaan vormt het stralend middelpunt bij alle activiteiten tijdens dit festival. Hij voert rituelen uit ter ere van de beschermgoden (‘protectors’), houdt streng in de gaten of alles goed verloopt, corrigeert tijdens de groepsdansen en zegent offergaves van festivalbezoekers. Als menselijk intermediair naar de goden raakt hij soms in trance en wordt daarom beschermd door meerdere helpers, die nooit van zijn zijde wijken. Zijn aanwezigheid is als een magneet voor alles wat er gebeurt op dit festival.(Shamanenfestival in Tongren, Amdo, China. Juli 2011)


Over de auteur

Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Aardige jongen hoor die Johann Wolfgang von Goethe, maar hij zag ze ook niet altijd even scherp. Waarom het geluk dichtbij huis zoeken, als het ook ver weg kan? Ver weg, waar het leven en de mores zo anders zijn en daarom zoveel spannender...

Comments are closed.