Rajasthan

 • Hanuman mandir, Jodhpur, Rajasthan, India
  • Jodhpur
  • 22.12.2004
 • Karni Mata mandir, Deshnoke, Rajasthan, India
  • Deshnoke
  • 15.12.2004
 • Ilo Ji (Narlai, Rajasthan, India)
  • Narlai
  • 25.12.2004
 • Bishnoi (Jodhpur, Rajasthan, India)
  • Jodhpur
  • 23.12.2004
 • Onze eigen NOVIB kalender! (Ghanerao, Rajasthan, India)
  • Narlai
  • 27.12.2004
 • Ghanerao, Rajasthan, India
  • Narlai
  • 27.12.2004
 • Maharani room Rawla Narlai, Narlai, Rajasthan, India
  • Narlai
  • 25.12.2004
 • Mandawa, Rajasthan, India
  • Mandawa
  • 13.12.2004
 • Cricket! (Jaisalmer, Rajasthan, India)
  • Jaisalmer
  • 18.12.2004
 • Baba Ramdev mandir (Jodhpur, Rajasthan, India)
  • Jodhpur
  • 22.12.2004
 • Baba Ramdev mandir (Jodhpur, Rajasthan, India)
  • Jodhpur
  • 22.12.2004
 • Krishna mandir (Nawalgarh, Rajasthan, India)
  • Nawalgarh
  • 11.12.2004
 • Jaisalmer, Rajasthan, India
  • Jaisalmer
  • 18.12.2004
 • Nawalgarh (Shekhawati), Rajasthan, India
  • Nawalgarh
  • 11.12.2004
 • Ochtendnevel (Jaisalmer, Rajasthan, India)
  • Jaisalmer
  • 18.12.2004